Worki kompostowalne, biodegradowalne

Wyroby foliowe, worki na odpady, worki na śmieci  wykonujmy ze szczególną dbałością o nasze środowisko naturalne, w taki sposób aby nie przyczyniały się one do zwiększenia ogólnej masy wytwarzanych na świecie odpadów. Około 90% surowców wykorzystywanych do produkcji folii to starannie dobrane materiały recyklingowe otrzymywane w nowoczesnych procesach odzysku odpadów foliowych, które pierwotnie miały trafić na wysypiska. Wszystkie wyroby nadają się do powtórnego przetworzenia.

W naszej ofercie znajdują się:

  • Worki kompostowalne


 

Worki wykonane z materiałów biodegradowalnych kompostowalnych zgodnie z wymaganiami normy EN-13432 doskonale do selektywnej zbiórki odpadów zielonych i kuchennych.

Aby dany produkt mógł zostać uznany za w pełni biodegradowalny i kompostowalny, winien spełniać specjalne, wyśrubowane normy dotyczące przydatności do kompostowania

W Unii Europejskiej w celu potwierdzania przydatności opakowań do recyklingu organicznego - kompostowania obowiązuje zharmonizowana z Dyrektywą 94/62/EC norma EN 13432:2000. Z uwagi na złożoność procedur związanych z oceną materiału opakowaniowego prowadzoną pod kątem biodegradacji, a następnie wykorzystania w procesie kompostowania, wprowadzone zostały systemy certyfikacji. Największe znaczenie ma certyfikacja wyrobów (w tym opakowań) prowadzona w Niemczech przez DIN CERTCO, członka Niemieckiej Organizacji Standaryzacji DIN.

Nasze produkty po dokonaniu wnikliwych badań w laboratorium w Niemczech otrzymało oficjalny certyfikat kompostowalności pod nr 9G0075

  • Worki oxo-biodegradowalne

W wybranych aplikacjach z wykorzystaniem środków d2w firmy Symphony Environmental stosujemy folie PE oxo–biodegradowalne o programowalnym czasie rozkładu.

Produkujemy worki oxo-biodegradowalnych prowadzimy w oparciu o sprawdzoną technologię opracowaną przez firmę Symphony Environmental. Podczas tradycyjnej produkcji skład folii uzupełniamy o specjalistyczne dodatki oznaczane  jako d2w , które sterują jej czasem  rozkładu  Tradycyjna folia rozkłada się w środowisku kilkaset lat. Folie oksy-biodegradowalne d2w ulegają całkowitemu rozkładowi na wodę, dwutlenek węgla i znikome ilości biomasy w czasie nie dłuższym niż 3 lata. Podczas rozkładu nie emitują metanu, który jest szkodliwym gazem powodującym efekt cieplarniany. Oxy – biodegradacja folii wyprodukowanej z dodatkiem d2w rozpoczyna się  samoczynnie pod wpływem działania czynników fizycznych, takich jak promieniowanie słoneczne (UV), ciepło, ciśnienie oraz uszkodzenia mechaniczne. Raz rozpoczętego procesu nie da się zatrzymać. Stopniowa degradacja folii oxo-bidegradowalnej następuje niezależnie od tego, czy odpady znajdują się głęboko na wysypisku, pod wodą czy też na otwartym powietrzu.

Worki wykonane przy użyciu  d2w nie różnią się niczym od wyrobów tradycyjnych, posiadają te same własności fizyko - mechaniczne, z tą różnicą, że ulegaja szybciej  samodegradacji . Nie istnieje w tym wypadku pojęcie kompromisu polegającego na pogorszeniu jakości produktu z uwagi na jego zaawansowane cechy ekologiczne.