Ekologia

Wyroby foliowe, worki na odpady, worki na śmieci  wykonujmy ze szczególną dbałością o nasze środowisko naturalne, w taki sposób aby nie przyczyniały się one do zwiększenia ogólnej masy wytwarzanych na świecie odpadów. Około 90% surowców wykorzystywanych do produkcji folii to starannie dobrane materiały recyklingowe otrzymywane w nowoczesnych procesach odzysku odpadów foliowych, które pierwotnie miały trafić na wysypiska. Wszystkie wyroby nadają się do powtórnego przetworzenia. W wybranych aplikacjach z wykorzystaniem środków d2w firmy Symphony Environmental stosujemy folie PE oxo–biodegradowalne o programowalnym czasie rozkładu.


/uploads/gToNx161/logotypy_ekologia.jpg

JAK DZIAŁA OXO-BIODEGRADOWALNOŚĆ ?

  • Produkujemy worki oxo-biodegradowalnych prowadzimy w oparciu o sprawdzoną technologię opracowaną przez firmę Symphony Environmental. Podczas tradycyjnej produkcji skład folii uzupełniamy o specjalistyczne dodatki oznaczane  jako d2w , które sterują jej czasem  rozkładu  rys 1.
  • Tradycyjna folia rozkłada się w środowisku kilkaset lat. Folie oksy-biodegradowalne d2w ulegają całkowitemu rozkładowi na wodę, dwutlenek węgla i znikome ilości biomasy w czasie nie dłuższym niż 3 lata. Podczas rozkładu nie emitują metanu, który jest szkodliwym gazem powodującym efekt cieplarniany.
  • Oxy – biodegradacja folii wyprodukowanej z dodatkiem d2w rozpoczyna się  samoczynnie pod wpływem działania czynników fizycznych, takich jak promieniowanie słoneczne (UV), ciepło, ciśnienie oraz uszkodzenia mechaniczne. Raz rozpoczętego procesu nie da się zatrzymać. Stopniowa degradacja folii oxo-bidegradowalnej następuje niezależnie od tego, czy odpady znajdują się głęboko na wysypisku, pod wodą czy też na otwartym powietrzu.

KORZYŚCI STOSOWANIA WORKÓW OXO-BODEGRADOWALNYCH ?

  • Worki wykonane przy użyciu d2w nie różnią się niczym od wyrobów tradycyjnych, posiadają te same własności fizyko - mechaniczne, z tą różnicą, że ulegaja szybciej samodegradacji. Nie istnieje w tym wypadku pojęcie kompromisu polegającego na pogorszeniu jakości produktu z uwagi na jego zaawansowane cechy ekologiczne.
  • Stosując worki  oxo - biodegradowalne przyczyniamy się do zmniejszenia  ilości  szkodliwych  tworzyw sztucznych w naszym środowisku.
  • Worki wykonane z folii oxo - biodegradowalnej poddawane są procesowi recyklingu.